ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาทุกท่าน  เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
ระดับดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร.23) ในหัวข้อ "เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0"
ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
1.ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางเว็บไซต์ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ที่ http://wtr.ipst.ac.th/
2.เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึง 16 ตุลาคม 2560
3.ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้ง 3 วัน
4.ไม่มีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post