ขอความร่วมมือแต่งกายไว้ทุกข์

เนื่องด้วยวันที่ ๑ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐อยู่ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอความร่วมมือแต่งกายเพื่อเป็ฯการแสดงความอาลัย ดังนี้
 
๑. กำหนดให้วันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ
๒. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ แต่งกายไว้ทุกข์ถวาย ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐            (ตามเอกสารที่แนบ)
๓. ออกทุกข์ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมเก็บผ้า และป้ายขาวดำ
๔. ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๕. วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว (เฉพาะปี ๒๕๖๐)
๖. งดรายการบันเทิงตลอดเดือนตุลาคม ๒๕๖๐


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post