ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย - จีน ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย - จีน ประจำปี 2561 โดยเปิดรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.nrct.go.th tel.025792690 และ 025612445 ต่อ 203
 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post