หัวข้อข่าว อ่าน
23 ก.พ. 60 11:19:45  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 171
22 ก.พ. 60 15:04:25  เชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ 583
22 ก.พ. 60 14:37:02  สมศ. รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน 173
20 ก.พ. 60 12:49:21  เชิญร่วมอบรมพัฒนานักวิจัย จำนวน 11 หลักสูตร 163
20 ก.พ. 60 12:38:28  สวทช. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ 189
20 ก.พ. 60 11:42:05  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 167
20 ก.พ. 60 11:32:56  ม.ขอนแก่น ร่วมส่งบทความวิจัย 159
17 ก.พ. 60 16:16:32  ขยายระยะรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2560 120
17 ก.พ. 60 14:20:55  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Leadership Development Program” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯกับสถาบันการศึกษา รุ่นที่ 47-48 135
17 ก.พ. 60 14:05:10   เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการสนันสนุนให้นักศึกษาภาควิชาการตลาด 114
15 ก.พ. 60 16:14:25  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 152
15 ก.พ. 60 13:38:03  การจัดการทั่วไป จัดศึกษาดูงาน 180
15 ก.พ. 60 12:15:42  ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท 281
15 ก.พ. 60 12:14:47  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program 228
15 ก.พ. 60 12:13:57  เชิญร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น 196
14 ก.พ. 60 14:43:46  การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษากองทุน กยศ. และ กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 214
10 ก.พ. 60 22:50:15  การยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต 138
10 ก.พ. 60 00:30:47  ขอเชิญเข้ารับการอบรม 72 หลักสูตร 165
10 ก.พ. 60 00:23:01   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับบริจาคโลหิต 153
10 ก.พ. 60 00:13:25  อบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการฯ 154
9 ก.พ. 60 13:29:14  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "วิถีไทยกับการใช้เวลาว่าง" 193
9 ก.พ. 60 12:00:45  การนับเวลาราชการทวีคูณของผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก 163
9 ก.พ. 60 11:49:56  รับสมัครเข้าอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ 147
3 ก.พ. 60 09:38:24  บริษัท วัฒนาฟุตแวร์ จำกัด รับสมัครพนักงาน 193
3 ก.พ. 60 09:31:09   รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 175