หัวข้อข่าว อ่าน
7 มี.ค. 60 09:17:09  บริษัท อินมายด์ คลินเนอร์ เซอร์วิส จำกัด รับสมัครนักศึกษา(Part Time) 742
6 มี.ค. 60 16:31:57  เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “ โมเดลธุรกิจพิชิตเงินล้าน” 702
1 มี.ค. 60 14:06:02  3 - 5 มี.ค. 60 คณะฯ จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 699
1 มี.ค. 60 14:04:47  คัดเลือก นศ.นิเทศศาสตร์ อบรมเป็นนักข่าวแห่งอนาคต 764
1 มี.ค. 60 09:19:58  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน 735
25 ก.พ. 60 23:12:30  คอมฯ ธุรกิจ จะจัดศึกษาดูงาน 730
24 ก.พ. 60 13:58:28  เชิญร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 694
24 ก.พ. 60 13:49:15  เชิญร่วมอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือและตำราทางวิชาการ 723
24 ก.พ. 60 13:42:40  เชิญร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงฯ 702
24 ก.พ. 60 13:29:40  สกอ. เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ 708
24 ก.พ. 60 13:03:35  เชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย 693
24 ก.พ. 60 12:48:42  เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 727
23 ก.พ. 60 11:19:45  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 698
22 ก.พ. 60 15:04:25  เชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ 715
22 ก.พ. 60 14:37:02  สมศ. รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน 729
20 ก.พ. 60 12:49:21  เชิญร่วมอบรมพัฒนานักวิจัย จำนวน 11 หลักสูตร 684
20 ก.พ. 60 12:38:28  สวทช. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ 703
20 ก.พ. 60 11:42:05  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 698
20 ก.พ. 60 11:32:56  ม.ขอนแก่น ร่วมส่งบทความวิจัย 691
17 ก.พ. 60 16:16:32  ขยายระยะรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2560 684
17 ก.พ. 60 14:20:55  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Leadership Development Program” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯกับสถาบันการศึกษา รุ่นที่ 47-48 690
17 ก.พ. 60 14:05:10   เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการสนันสนุนให้นักศึกษาภาควิชาการตลาด 715
15 ก.พ. 60 16:14:25  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 693
15 ก.พ. 60 13:38:03  การจัดการทั่วไป จัดศึกษาดูงาน 701
15 ก.พ. 60 12:15:42  ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท 731