หัวข้อข่าว อ่าน
30 ม.ย. 60 21:04:22  คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 1018
30 ม.ย. 60 20:57:03  เชิญ นศ. ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด 902
30 ม.ย. 60 20:36:34  ม.บูรพา จัดอบรม 19 หลักสูตร 1437
30 ม.ย. 60 20:25:52  มจธ. จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง 922
21 ม.ย. 60 10:41:36  วันศุกร์..เชิญร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานี 900
19 ม.ย. 60 15:15:22  คำสั่งย้ายพนักงานไปสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 924
19 ม.ย. 60 11:20:58  มร.ชม. รับสมัครงาน 80 อัตรา 956
19 ม.ย. 60 11:11:38  คำสั่งให้พนักงานไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม 909
19 ม.ย. 60 11:03:49  ม.เรศวร จัดอบรม 11 หลักสูตร 922
19 ม.ย. 60 10:55:12  แจ้งกำหนดการยืม - คืนหนังสือ 907
18 ม.ย. 60 10:36:46  ม.ศิลปากร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 901
18 ม.ย. 60 10:20:35  มธ. เชิญร่วมอบรมพัฒนาทักษะ 897
12 ม.ย. 60 14:47:05  เชิญร่วมอบรม WIL 925
11 ม.ย. 60 08:58:21  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 888
11 ม.ย. 60 08:47:58  ขอความร่วมมือในการดูแลการปิดไฟฟ้า - น้ำประปา 892
10 ม.ย. 60 15:54:53  แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 949
10 ม.ย. 60 15:49:06  ประกาศกำหนดรหัสพยัญชนะ และเลขประจำฯ 906
10 ม.ย. 60 15:45:09  จุลสารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ศธ. 906
10 ม.ย. 60 15:36:56  เชิญร่วมงาน "IP Fair 2017" 910
10 ม.ย. 60 15:30:20  ม.ศิลปากร เชิญร่วมอบรมการบริหารทรัพย์สิน 906
9 ม.ย. 60 15:58:12  เชิญร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือนจากไม้สักสวนป่า ปี 2560 894
5 ม.ย. 60 14:52:45  รายงานภาวะเศรษฐกิจ 902
5 ม.ย. 60 14:49:19  ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 891
5 ม.ย. 60 14:45:55  มรภ.สุรินทร์ รับโอนข้าราชการ 955
5 ม.ย. 60 14:35:47  มรภ.กาญจนบุรี รับโอนข้าราชการ 925