หัวข้อข่าว อ่าน
6 ก.ค. 60 10:58:10  เชิญร่วมงานปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง 123
6 ก.ค. 60 10:49:00  เชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 185
6 ก.ค. 60 10:26:53  ประกวด Angel Fund for Startup 131
6 ก.ค. 60 09:53:33  เชิญร่วมงาน "ปลุกพลัง เถ้าแก่ขั้นเทพ" 138
6 ก.ค. 60 09:10:23  เชิญร่วมงานบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 3 304
5 ก.ค. 60 13:38:24  นศ. คณะบริหารฯ ร่วมรำสืบสานประเพณีแห่เทียน 206
4 ก.ค. 60 09:13:33  คัดเลือกรางวัลสุดยอดครูดี และครูดีชายขอบ 221
4 ก.ค. 60 09:07:41  คัดเลือก "ครูดีปูชนียบุคคล" 106
3 ก.ค. 60 08:49:35  สัมภาษณ์ประธานสาขาวิชาการบัญชี 121
1 ก.ค. 60 13:04:29  เชิญร่วมส่งบทความวิจัยงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน 182
29 มิ.ย. 60 15:16:57  ประกาศผลการเลือกตั้งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 253
28 มิ.ย. 60 13:53:00  ม.บูรพา เชิญประชุมวิชาการ 265
28 มิ.ย. 60 13:44:01  เชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 118
28 มิ.ย. 60 13:35:45  มสธ. จัดอบรม 6 หลักสูตร 186
28 มิ.ย. 60 12:34:17  เชิญร่วมประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup 113
28 มิ.ย. 60 12:13:56  เชิญร่วมอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย 110
28 มิ.ย. 60 12:10:43  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ 99
28 มิ.ย. 60 11:59:58  เชิญส่งบทคัดย่อ/บทความ ในงาน INCOMaR ครั้งที่ 7 109
28 มิ.ย. 60 11:44:15  เชิญร่วม LAMS NCE 2017 176
28 มิ.ย. 60 10:46:24  เชิญอบรม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 232
28 มิ.ย. 60 10:36:23  เชิญร่วมงาน NIDA Knowledge Forum 2017 112
28 มิ.ย. 60 10:15:17  มหกรรมพัฒนางานประจำ 99
28 มิ.ย. 60 09:53:38  เวลาเปิด-ปิด ประตูมหาวิทยาลัย 86
22 มิ.ย. 60 14:22:25  กิจกรรม เดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day 171
22 มิ.ย. 60 08:44:25  24 มิ.ย. 60 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 111