หัวข้อข่าว อ่าน
11 ก.ค. 60 14:18:20  ไฟล์เอกสารโครงการพัฒนาบัณฑิตและการเรียนการสอนกิจกรรม “การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน” 71
7 ก.ค. 60 11:30:59  เชิญร่วมอบรม "สร้างนักววิจัยรุ่นใหม่" รุ่นที่ 7 92
6 ก.ค. 60 11:09:02  เชิญสมัครร่วมโครงการ Young Professionals Programme 69
6 ก.ค. 60 10:58:10  เชิญร่วมงานปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง 74
6 ก.ค. 60 10:49:00  เชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 129
6 ก.ค. 60 10:26:53  ประกวด Angel Fund for Startup 78
6 ก.ค. 60 09:53:33  เชิญร่วมงาน "ปลุกพลัง เถ้าแก่ขั้นเทพ" 96
6 ก.ค. 60 09:10:23  เชิญร่วมงานบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 3 222
5 ก.ค. 60 13:38:24  นศ. คณะบริหารฯ ร่วมรำสืบสานประเพณีแห่เทียน 147
4 ก.ค. 60 09:13:33  คัดเลือกรางวัลสุดยอดครูดี และครูดีชายขอบ 133
4 ก.ค. 60 09:07:41  คัดเลือก "ครูดีปูชนียบุคคล" 67
3 ก.ค. 60 08:49:35  สัมภาษณ์ประธานสาขาวิชาการบัญชี 68
1 ก.ค. 60 13:04:29  เชิญร่วมส่งบทความวิจัยงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน 126
29 มิ.ย. 60 15:16:57  ประกาศผลการเลือกตั้งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 158
28 มิ.ย. 60 13:53:00  ม.บูรพา เชิญประชุมวิชาการ 146
28 มิ.ย. 60 13:44:01  เชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 71
28 มิ.ย. 60 13:35:45  มสธ. จัดอบรม 6 หลักสูตร 143
28 มิ.ย. 60 12:34:17  เชิญร่วมประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup 74
28 มิ.ย. 60 12:13:56  เชิญร่วมอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย 70
28 มิ.ย. 60 12:10:43  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ 60
28 มิ.ย. 60 11:59:58  เชิญส่งบทคัดย่อ/บทความ ในงาน INCOMaR ครั้งที่ 7 75
28 มิ.ย. 60 11:44:15  เชิญร่วม LAMS NCE 2017 115
28 มิ.ย. 60 10:46:24  เชิญอบรม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 161
28 มิ.ย. 60 10:36:23  เชิญร่วมงาน NIDA Knowledge Forum 2017 68
28 มิ.ย. 60 10:15:17  มหกรรมพัฒนางานประจำ 55