หัวข้อข่าว อ่าน
30 ม.ย. 60 21:04:22  คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 768
30 ม.ย. 60 20:57:03  เชิญ นศ. ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด 724
30 ม.ย. 60 20:36:34  ม.บูรพา จัดอบรม 19 หลักสูตร 960
30 ม.ย. 60 20:25:52  มจธ. จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง 728
21 ม.ย. 60 10:41:36  วันศุกร์..เชิญร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานี 720
19 ม.ย. 60 15:15:22  คำสั่งย้ายพนักงานไปสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 742
19 ม.ย. 60 11:20:58  มร.ชม. รับสมัครงาน 80 อัตรา 752
19 ม.ย. 60 11:11:38  คำสั่งให้พนักงานไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม 739
19 ม.ย. 60 11:03:49  ม.เรศวร จัดอบรม 11 หลักสูตร 737
19 ม.ย. 60 10:55:12  แจ้งกำหนดการยืม - คืนหนังสือ 737
18 ม.ย. 60 10:36:46  ม.ศิลปากร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 726
18 ม.ย. 60 10:20:35  มธ. เชิญร่วมอบรมพัฒนาทักษะ 724
12 ม.ย. 60 14:47:05  เชิญร่วมอบรม WIL 751
11 ม.ย. 60 08:58:21  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 723
11 ม.ย. 60 08:47:58  ขอความร่วมมือในการดูแลการปิดไฟฟ้า - น้ำประปา 725
10 ม.ย. 60 15:54:53  แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 747
10 ม.ย. 60 15:49:06  ประกาศกำหนดรหัสพยัญชนะ และเลขประจำฯ 732
10 ม.ย. 60 15:45:09  จุลสารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ศธ. 731
10 ม.ย. 60 15:36:56  เชิญร่วมงาน "IP Fair 2017" 733
10 ม.ย. 60 15:30:20  ม.ศิลปากร เชิญร่วมอบรมการบริหารทรัพย์สิน 734
9 ม.ย. 60 15:58:12  เชิญร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือนจากไม้สักสวนป่า ปี 2560 722
5 ม.ย. 60 14:52:45  รายงานภาวะเศรษฐกิจ 741
5 ม.ย. 60 14:49:19  ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 727
5 ม.ย. 60 14:45:55  มรภ.สุรินทร์ รับโอนข้าราชการ 741
5 ม.ย. 60 14:35:47  มรภ.กาญจนบุรี รับโอนข้าราชการ 745