หัวข้อข่าว อ่าน
24 ก.พ. 60 13:58:28  เชิญร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 77
24 ก.พ. 60 13:49:15  เชิญร่วมอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือและตำราทางวิชาการ 98
24 ก.พ. 60 13:42:40  เชิญร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงฯ 81
24 ก.พ. 60 13:29:40  สกอ. เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ 74
24 ก.พ. 60 13:03:35  เชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย 139
24 ก.พ. 60 12:48:42  เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 87
23 ก.พ. 60 11:19:45  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 69
22 ก.พ. 60 15:04:25  เชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ 454
22 ก.พ. 60 14:37:02  สมศ. รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน 60
20 ก.พ. 60 12:49:21  เชิญร่วมอบรมพัฒนานักวิจัย จำนวน 11 หลักสูตร 75
20 ก.พ. 60 12:38:28  สวทช. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ 73
20 ก.พ. 60 11:42:05  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 75
20 ก.พ. 60 11:32:56  ม.ขอนแก่น ร่วมส่งบทความวิจัย 58
17 ก.พ. 60 16:16:32  ขยายระยะรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2560 44
17 ก.พ. 60 14:20:55  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Leadership Development Program” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯกับสถาบันการศึกษา รุ่นที่ 47-48 59
17 ก.พ. 60 14:05:10   เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการสนันสนุนให้นักศึกษาภาควิชาการตลาด 49
15 ก.พ. 60 16:14:25  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 72
15 ก.พ. 60 13:38:03  การจัดการทั่วไป จัดศึกษาดูงาน 74
15 ก.พ. 60 12:15:42  ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท 116
15 ก.พ. 60 12:14:47  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program 107
15 ก.พ. 60 12:13:57  เชิญร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น 105
14 ก.พ. 60 14:43:46  การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษากองทุน กยศ. และ กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 85
10 ก.พ. 60 22:50:15  การยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต 52
10 ก.พ. 60 00:30:47  ขอเชิญเข้ารับการอบรม 72 หลักสูตร 64
10 ก.พ. 60 00:23:01   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับบริจาคโลหิต 51