ย้ายโอนและตัดตำแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนางานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง ย้ายโอนและตัดตำแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนางานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post