หัวข้อข่าว อ่าน
27 มี.ค. 60 17:40:56  เชิญร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ 727
27 มี.ค. 60 17:31:03  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี 720
27 มี.ค. 60 17:26:54  ประะกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มรภ.จันทรเกษม 722
27 มี.ค. 60 17:23:45  เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 721
27 มี.ค. 60 17:09:47  เชิญร่วมส่งบทความวิจัย/วิชาการ 738
27 มี.ค. 60 16:52:45  สรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 733
27 มี.ค. 60 16:49:52  ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้านวัตกรรมและผลงาน Startup อุบลราชธานี 724
27 มี.ค. 60 16:44:07  สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.ราชภัฏราชนครินทร์ 735
27 มี.ค. 60 10:26:38  บริษัท จงสถิตย์ จำกัด และบริษัทในเครือ รับสมัครงาน ด่วน!!! 723
26 มี.ค. 60 11:57:23  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ 741
23 มี.ค. 60 18:19:59  ประกวดออกแบบตั้งชื่อ Mascot 721
22 มี.ค. 60 20:52:08  สายนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 738
20 มี.ค. 60 17:33:06  เชิญร่วมกิจกรรมสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 740
20 มี.ค. 60 17:18:08  คณะบริหารฯ มรภ.อบ. เชิญร่วมส่งบทความวิชาการ/วิจัย 746
20 มี.ค. 60 17:06:16  ธ.อิสลาม เปิดบริการสินเชื่อสวัสดิการ 757
20 มี.ค. 60 17:01:21  เชิญร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 727
20 มี.ค. 60 16:53:42  เชิญร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 734
20 มี.ค. 60 16:36:33  วช. เชิญร่วมส่งข้อเสนอวิจัย 718
19 มี.ค. 60 22:00:02  เชิญร่วมงานเสวนา 720
19 มี.ค. 60 21:45:42  เชิญร่วมส่งบทความด้านบริหารธุรกิจฯ 720
16 มี.ค. 60 16:22:31  กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาค กศ.บป. 731
16 มี.ค. 60 14:16:19  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 723
15 มี.ค. 60 10:21:12  ขอเชิญเข้าร่วมงาน UBU JOB FAIR 2017 727
15 มี.ค. 60 10:04:05  กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ 721
13 มี.ค. 60 17:01:51  การอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 742