หัวข้อข่าว อ่าน
23 มี.ค. 60 18:19:59  ประกวดออกแบบตั้งชื่อ Mascot 504
22 มี.ค. 60 20:52:08  สายนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 476
20 มี.ค. 60 17:33:06  เชิญร่วมกิจกรรมสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 494
20 มี.ค. 60 17:18:08  คณะบริหารฯ มรภ.อบ. เชิญร่วมส่งบทความวิชาการ/วิจัย 484
20 มี.ค. 60 17:06:16  ธ.อิสลาม เปิดบริการสินเชื่อสวัสดิการ 562
20 มี.ค. 60 17:01:21  เชิญร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 493
20 มี.ค. 60 16:53:42  เชิญร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 498
20 มี.ค. 60 16:36:33  วช. เชิญร่วมส่งข้อเสนอวิจัย 494
19 มี.ค. 60 22:00:02  เชิญร่วมงานเสวนา 501
19 มี.ค. 60 21:45:42  เชิญร่วมส่งบทความด้านบริหารธุรกิจฯ 489
16 มี.ค. 60 16:22:31  กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาค กศ.บป. 488
16 มี.ค. 60 14:16:19  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 500
15 มี.ค. 60 10:21:12  ขอเชิญเข้าร่วมงาน UBU JOB FAIR 2017 492
15 มี.ค. 60 10:04:05  กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ 486
13 มี.ค. 60 17:01:51  การอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 496
11 มี.ค. 60 09:52:23  อบรมหลักสูตรเชิญร่วมอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ/รายงานการประชุม 494
10 มี.ค. 60 16:52:57  ประชุมวิชาการระดับชาติ : นวัตกรรมการจัดการ 481
10 มี.ค. 60 16:33:09   "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560" 474
10 มี.ค. 60 13:34:13  ตารางสอบปลายภาค 2/2559 ของนักศึกษาภาคปกติ 501
8 มี.ค. 60 11:19:19  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร 495
7 มี.ค. 60 09:17:09  บริษัท อินมายด์ คลินเนอร์ เซอร์วิส จำกัด รับสมัครนักศึกษา(Part Time) 506
6 มี.ค. 60 16:31:57  เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “ โมเดลธุรกิจพิชิตเงินล้าน” 492
1 มี.ค. 60 14:06:02  3 - 5 มี.ค. 60 คณะฯ จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 485
1 มี.ค. 60 14:04:47  คัดเลือก นศ.นิเทศศาสตร์ อบรมเป็นนักข่าวแห่งอนาคต 516
1 มี.ค. 60 09:19:58  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน 501