หัวข้อข่าว อ่าน
11 มี.ค. 60 09:52:23  อบรมหลักสูตรเชิญร่วมอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ/รายงานการประชุม 126
10 มี.ค. 60 16:52:57  ประชุมวิชาการระดับชาติ : นวัตกรรมการจัดการ 111
10 มี.ค. 60 16:33:09   "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560" 83
10 มี.ค. 60 13:34:13  ตารางสอบปลายภาค 2/2559 ของนักศึกษาภาคปกติ 243
8 มี.ค. 60 11:19:19  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร 127
7 มี.ค. 60 09:17:09  บริษัท อินมายด์ คลินเนอร์ เซอร์วิส จำกัด รับสมัครนักศึกษา(Part Time) 236
6 มี.ค. 60 16:31:57  เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “ โมเดลธุรกิจพิชิตเงินล้าน” 137
1 มี.ค. 60 14:06:02  3 - 5 มี.ค. 60 คณะฯ จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 134
1 มี.ค. 60 14:04:47  คัดเลือก นศ.นิเทศศาสตร์ อบรมเป็นนักข่าวแห่งอนาคต 149
1 มี.ค. 60 09:19:58  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน 76
25 ก.พ. 60 23:12:30  คอมฯ ธุรกิจ จะจัดศึกษาดูงาน 124
24 ก.พ. 60 13:58:28  เชิญร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 103
24 ก.พ. 60 13:49:15  เชิญร่วมอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือและตำราทางวิชาการ 127
24 ก.พ. 60 13:42:40  เชิญร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงฯ 111
24 ก.พ. 60 13:29:40  สกอ. เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ 100
24 ก.พ. 60 13:03:35  เชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย 175
24 ก.พ. 60 12:48:42  เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 116
23 ก.พ. 60 11:19:45  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 90
22 ก.พ. 60 15:04:25  เชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ 498
22 ก.พ. 60 14:37:02  สมศ. รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน 89
20 ก.พ. 60 12:49:21  เชิญร่วมอบรมพัฒนานักวิจัย จำนวน 11 หลักสูตร 95
20 ก.พ. 60 12:38:28  สวทช. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ 103
20 ก.พ. 60 11:42:05  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 100
20 ก.พ. 60 11:32:56  ม.ขอนแก่น ร่วมส่งบทความวิจัย 83
17 ก.พ. 60 16:16:32  ขยายระยะรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2560 57