หัวข้อข่าว อ่าน
1 พ.ค. 60 23:23:14  มรภ.ภูเก็ต ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน 436
1 พ.ค. 60 23:00:24  มรภ.ร้อยเอ็ด ประกาศนโยบายฯ 435
1 พ.ค. 60 22:56:18  มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต 434
1 พ.ค. 60 16:41:02  วช. เชิญลงทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ 439
1 พ.ค. 60 16:26:52  มรภ.เทพสตรี เชิญร่วมส่งบทความตีพิมพ์ 441
1 พ.ค. 60 10:34:35  ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการ "เศรษฐทัศน์" ประจำปี 2560 438
30 ม.ย. 60 22:20:12  เปิดโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เพิ่มสุข 439
30 ม.ย. 60 22:11:57  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมทำบุญในงานเทศน์มหาชาติ 454
30 ม.ย. 60 21:57:27  ม.แม่โจ้ เชิญร่วมงานและประกวดนวัตกรรม 437
30 ม.ย. 60 21:47:24  คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ 438
30 ม.ย. 60 21:09:55  คำสั่ง 1342/2560 ให้พนักงานไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม 439
30 ม.ย. 60 21:04:22  คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 443
30 ม.ย. 60 20:57:03  เชิญ นศ. ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด 436
30 ม.ย. 60 20:36:34  ม.บูรพา จัดอบรม 19 หลักสูตร 591
30 ม.ย. 60 20:25:52  มจธ. จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง 439
21 ม.ย. 60 10:41:36  วันศุกร์..เชิญร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานี 437
19 ม.ย. 60 15:15:22  คำสั่งย้ายพนักงานไปสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 435
19 ม.ย. 60 11:20:58  มร.ชม. รับสมัครงาน 80 อัตรา 435
19 ม.ย. 60 11:11:38  คำสั่งให้พนักงานไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม 437
19 ม.ย. 60 11:03:49  ม.เรศวร จัดอบรม 11 หลักสูตร 435
19 ม.ย. 60 10:55:12  แจ้งกำหนดการยืม - คืนหนังสือ 437
18 ม.ย. 60 10:36:46  ม.ศิลปากร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 439
18 ม.ย. 60 10:20:35  มธ. เชิญร่วมอบรมพัฒนาทักษะ 439
12 ม.ย. 60 14:47:05  เชิญร่วมอบรม WIL 439
11 ม.ย. 60 08:58:21  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 438