ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม 2560 ณ สุนีย์ทาวเวอร์ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ในกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ สัมมนา  ฝึกอบรม และนิทรรศการต่างๆ


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post