ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายโรงพยาบาลสรรสิทธิประสงค์

     ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ไม่มีสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ หรือประกันสังคม มีสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยใช้บัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า(บัตรทอง บัตรผู้สูงอายุ หรือบัตร 0-12ปี) แต่มีเงื่อนไขในหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนก่อนเท่านั้น ฯลฯ
     ดังนั้นกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอเชิญนักศึกษาขึ้นทะเบียนบัครประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นสถานบริการเครือข่ายโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการเชิงรุกในมหาวิทยาลัย


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post