ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 9

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม 2560 ณ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนชาว จังหวัดอุบลราชธานี มีนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post