การยางแห่งประเทศไทย เชิญเสนอข้อวิจัยฯ

การยางแห่งประเทศไทย จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักววิจัยจัดทำผลงานวิจัย อาทิ ด้านการผลิต การวิจัยเศรษฐกิจ การวิจัยอุตสาหกรรม และด้านยางพาราตามความเชี่ยวชาญ โดยส่งข้อเสนอวิจัยมาได้ที่ E-mail : research@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post