วช. เชิญนักศึกษาส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา  "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวอร์ กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post