ม.สารคาม จัดอบรมระเบียบการเงิน การคลัง ฉบับใหม่

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเพื่อฝึกอบรมหลักสูตร "กฎระเบียบ การเงิน การคลัง และการบริหารค่าใช้จ่ายภาครัฐ ฉบับใหม่ล่าสุด" เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และบัญชี จำนวน 3 รุ่น

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเมย์ฟราว์เวอร์ แกรนด์ จ.พิษณุโลก

สำหรับท่านที่สนใจส่งใบสมัครมาที่ สำนักบริการวิชาการ E-mail : msu.one2556@gmail.com โทรศัพท์ 0-4371-0684 อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท

 

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post