หัวข้อกิจกรรม อ่าน
7 ก.ค. 60 12:10:44
 รำบุญข้าวประดับดิน
1107
3 ก.ค. 60 16:43:45
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560
1114
3 ก.ค. 60 09:46:34
 ประชุมจัดทำวารสารวิชาการ
1081
25 มิ.ย. 60 10:44:31
 ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป
1108
25 มิ.ย. 60 09:54:40
 คณะผู้แทนทูตอิสราเอล เยี่ยมเยือนคณะบริหารฯ
1105
25 มิ.ย. 60 09:47:46
 เยี่ยมชม Cluster
1099
25 มิ.ย. 60 09:44:10
 ปัจฉิมฝึกงาน
1117
22 มิ.ย. 60 16:07:43
 รำลึกพระคุณครู
1088
22 มิ.ย. 60 15:56:24
 เตรียมความพร้อมงานบริหารธุรกิจวิชาการ
1104
18 มิ.ย. 60 13:40:24
 นำเสนอฝึกประสบการณ์ฯ กศ.บป.
1101
18 มิ.ย. 60 13:20:49
 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
1097
18 มิ.ย. 60 13:14:17
 ศึกษาดูงานคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
1110
18 มิ.ย. 60 12:45:12
 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน และสำนักงาน
1095
18 มิ.ย. 60 12:22:53
 พิธีทำบุญตักบาตร - พิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญน้องใหม่
1105
18 มิ.ย. 60 12:14:46
 พิธีเทียน
1105
9 มิ.ย. 60 14:29:29
 ชิงธง
1089
9 มิ.ย. 60 14:01:23
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ
1103
8 มิ.ย. 60 16:25:49
 นศ. คณะบริหารฯ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
1083
8 มิ.ย. 60 16:23:32
 คณะครุฯ ดูงานสารสนเทศฯ
1113
6 มิ.ย. 60 16:41:58
 ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2
1077
6 มิ.ย. 60 11:07:38
 รายงานการตรวจสอบภายใน 2560
1103
1 มิ.ย. 60 15:36:13
 นักศึกษาแกนนำ จัดทำดอกไม้จันทน์
1083
30 พ.ค. 60 11:00:36
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น
1088
30 พ.ค. 60 10:24:19
 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
1086
23 พ.ค. 60 13:06:19
 การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย
1102