ขอแสดงความยินดีกับ ????บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง???? "นางสาวกาญจนา โกสีลา" รางวัลเรียนดีเหรียญเงิน เกรดเฉลี่ย 3.70 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับ
????บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง????
"นางสาวกาญจนา โกสีลา"
รางวัลเรียนดีเหรียญเงิน เกรดเฉลี่ย 3.70
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post