ขอแสดงความยินดีกับ ????บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง???? ?นายพีรวัฒน์ กัญญาพันธ์? รางวัลเรียนดีเหรียญทอง เกรดเฉลี่ย 3.72 สาขาวิชาการบัญชี

ขอแสดงความยินดีกับ
????บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง????
“นายพีรวัฒน์ กัญญาพันธ์”
รางวัลเรียนดีเหรียญทอง เกรดเฉลี่ย 3.72
สาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post