ซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏอุบลราชธานี บธ.บ.,บช.บ.,บธ.ม.

"การซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี"
++++++++++++++
#บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
#บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
#บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ณ หอประชุมไพรพะยอม
 


ภาพกิจกรรม


Share this post