พิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์ วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่๙

พิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์ วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่๙
วันที่ ๘ ก.ย. ๖๓ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะบริหารธุรกิจละการจัดการ นำโดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ รักภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ”


ภาพกิจกรรม


Share this post