ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์บริการ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี จำกัด 10/63

ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์บริการ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี จำกัด 10/63
วันที่ 8 ต.ค. 63 อาจารย์เกรียงศักดิ์ รักภักดี ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำกัด ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น 1 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post