ประชุมเตรียมงานซ้อมรับปริญญา BBA UBRU 63

ประชุมเตรียมงานซ้อมรับปริญญา BBA UBRU 63
วันที่ 7 ต.ค. 63 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี คณาจารย์ บุคลากร ร่วมประชุมเตรียมงานซ้อมรับปริญญา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล


ภาพกิจกรรม


Share this post