นักศึกษา HRM คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ

ความสำเร็จที่งดงาม..????
เกิดจากความพยายาม..และหมั่นเพียร????
+++++++++++++++
????รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ
+++++++++++++++
วันที่ 24 ก.ย. 63 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี และคณาจารย์ แสดงความยินดีกับ
????นายภัทรพล โสบุญ
????นายสิทธิกร คงมาก
????นางสาวธิมาพร จันทร์เติบ
????นางสาวนริศรา ทัพพอาภา
????นางสาวธิดารัตน์ เรืองมนตรี
????ผศ.ศุภกัญญา เกษมสุข (อาจารย์ที่ปรึกษา)
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในการประกวดนวัตกรรมการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หวังเยาวชนเป็นพลังบวกขับเคลื่อนสังคมเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกวิกฤติ (ระดับอุดมศึกษา) โดยถ่ายทอดผ่านบทเพลงลำล่อง ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมบทเพลงภาคอีสานผ่านลำล่องและเสียงแคน ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 


ภาพกิจกรรม


Share this post