โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ (5 ส.)

โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ (5 ส.)
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บรรยากาศน่ามอง ..สถานที่น่าอยู่ BBA UBRU +++++++++ วันที่ 21 ก.ย. 63 อาจารย์อโนชา สุวรรณสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผศ.วรนุช กุอุทา หัวหน้าสำนักงาน นำทีมพนักงานฝ่ายอาคารและสถานที่ ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันตกแต่งสวนให้มีความสวยงาม กับโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ (5 ส.) โดยวิทยากร คุณจันทร์เส็ง หงส์มณี (ช่างเส็ง) เจ้าของสวนช่างเส็ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ที่ได้ให้ความรู้และเคล็ดลับการจัดสวน การดูแลสวน ให้มีความสวยงาม เพื่อเป็นแลนด์มาร์คสำหรับถ่ายภาพสวยๆ ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post