พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นำโดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี ผู้บริหารและบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคาร ๘ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post