ประชุมบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลรา

ประชุมบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลรา

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอินทนิลชั้น 3

 

 


ภาพกิจกรรม


Share this post