Show case สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Show case สาขาวิชานิเทศศาสตร์

“เพราะเราคือ ผู้สร้างสรรค์งานละคร การแสดง และงานประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรณ์”
วันที่ 13 มีนาคม 2563 คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม Show case สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
1.วิชาศิลปะการแสดง อาจารย์ผู้สอน อ.วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง โดยให้นักศึกษานำเสนอผลงานการแสดงหนังสั้น ณ ห้อง 8201 ตึก 8
2.วิชาการสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา โดยให้นักศึกษานำเสนอผลงานการสร้างสื่อโฆษณาณ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล
ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันวิสา มากดี และอาจารย์ศิโรรัตน์ พลไชย ประธานกรรมการหลักสูตร พร้อมทั้งคณาจารย์ ร่วมเป็นกรรมการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในครั้งนี้

 


ภาพกิจกรรม


Share this post