กิจกรรมจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี

นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี
- แพคถุงยังชีพที่หอประชุมไพรพยอม
- ทำ EM ball ใต้อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ทำอาหารช่วยผู้ประสบภัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post