ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่ง ณ บ้านคูเมือง

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.1463714583766361&type=3

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่ง ณ บ้านคูเมือง

วันที่ 6 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่ง ณ บ้านคูเมือง โดยประชุม ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น 1 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post