สัมมนา แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.1458185960985890&type=3

สัมมนา แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี กล่าวเปิดการสัมมนา แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post