การประกวดเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.1457157564422063&type=3

การประกวดเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานในพิธิ การประกวดเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post