การแข่งขันทักษะด้านการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ACC)

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.1448301261974360&type=3

การแข่งขันทักษะด้านการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ACC)

การแข่งขันทักษะด้านการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนื
“บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 5 (ACBA 2019)”
ณ ห้อง 8301 อาคาร 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post