สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.1406540276150459&type=3

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในตลอดระยะเวลาการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post