นักศึกษาปี 1 เตรียมความพร้อมด้านการเรียนและอื่นๆ จากคณาจารย์

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.1404942942976859&type=3

นักศึกษาปี 1 เตรียมความพร้อมด้านการเรียนและอื่นๆ จากคณาจารย์

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี คณาจารย์และบุคลากร จัดกิจกรรมนักศึกษาปี 1 เตรียมความพร้อมด้านการเรียนและอื่นๆ โดยรับฟังคำแนะนำจากคณาจารย์ ประจำหลักสูตร และรุ่นพี่ในสาขาวิชา ทั้ง 8 หลักสูตร ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post