การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ม.ราชภัฏอุบลฯประจำปีการศึกษา 2562

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.1404935562977597&type=3

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี คณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post