ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.1404616993009454&type=3

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี ประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี คณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการยินดีต้อนรับน้องๆปี 1 #BBA #UBRU


ภาพกิจกรรม


Share this post