การประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย , อาจารย์พรชัย วีระนันทาเวทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลยเดช ตันแก้ว เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้การพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เกิดการบูรณาการพัฒนาทุกมิติในพื้นที่ เกิดประโยชน์สูงสุดทั่วประเทศ ภายใต้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐ ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ในภาพอาจจะมี 18 คน, รวมถึง Piyakanit Chotivanich, หทัยรัตน์ ควรรู้ดี และ อดุลยเดช ตันแก้ว, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 21 คน, รวมถึง หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, Piyakanit Chotivanich และ Aom Suwanna Luangdet, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, สถานที่ในร่ม

 


ภาพกิจกรรม


Share this post