เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 น.ส.นิโลบล บุญพันธ์จันที น.ส.อัญชลี แสนทวีสุข น.ส.มณฑิรา อ้วนล้ำ และ น.ส.อัจจนา สุทธิวรรค นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน หรือ #AUCC2018ณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการที่จัดให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนได้มานำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้กัน ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6


ภาพกิจกรรม


Share this post