ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์กับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหนังสั้นกางจอ ครั้งที่ 3

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์กับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหนังสั้นกางจอ ครั้งที่ 3 (Muangya Film Festival 2018) โดยอาจารย์วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันฯ เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารมุขปราณี ชั้น 2 ห้อง 1205 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมาhttps://www.facebook.com/webmaster.bba/posts/1030832347054589


ภาพกิจกรรม


Share this post