พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย

ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ นำคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมี รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี 
ในโอกาสนี้ ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา จำนวน 11,000 บาท นอกจากนี้ นางสาวละมัย แสงทอง นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ยังได้รับมองเกียรติบัตรรางวัลนักศึกษาความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.905298069608018.1073742403.100003835012962&type=3&pnref=story


ภาพกิจกรรม


Share this post