แถลงข่าว Olympic Day 2017

รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย ร่วมการจัดประชุมและแถลงข่าวกิจกรรมเดิน - วิ่ง Olympic Day 2017 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมี พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ รองประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมทั้งแถลงข่าวร่วมกับคณะกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ในการจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560


ภาพกิจกรรม


Share this post