นำเสนอฝึกประสบการณ์ฯ กศ.บป.

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดการนำเสนอแผนพัฒนาองค์กร ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจของนักศึกษา กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2559 โดยมี ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดงาน จากนั้นนักศึกษา จำนวน 19 กลุ่ม ได้แยกห้องนำเสนอแผนพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ ห้องนิลปัทม์ 1 - 2 และห้องนิลุบล 1 - 2

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.902982083172950.1073742395.100003835012962&type=3


ภาพกิจกรรม


Share this post