พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน และสำนักงาน

ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เผยว่า คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรที่ดีมีความสุข กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 17 มิถุนายน 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ
สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีท่านรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ และบุคลากร จำนวนกว่า 40 คน ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมคีรีธารทิพย์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.900027313468427.1073742392.100003835012962&type=3


ภาพกิจกรรม


Share this post