ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ

   ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนฯ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ


ภาพกิจกรรม


Share this post