นศ. คณะบริหารฯ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

    อ.พัชราวดี กุลบุญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม นำคณาจารย์ สโมสรนักศึกษา และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2560ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ซึ่งมีกิจกรรมเชียร์ประจำสาขาวิชา และกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,000 ดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งส่งเสริมความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา


ภาพกิจกรรม


Share this post