รายงานการตรวจสอบภายใน 2560

    คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดการ จัดประชุมรับฟังรายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 รายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยมี ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวอนุรักษ์ สายแวว รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะ ให้เกียรติแจ้งผลการตรวจสอบภายในฯ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ


ภาพกิจกรรม


Share this post