นักศึกษาแกนนำ จัดทำดอกไม้จันทน์

อ.พัชราวดี กุลบุญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ นำสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เพื่อจัดทำเป็นต้นแบบ และจะฝึกนักศึกษาร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โดยตั้งเป้าไว้ จำนวน 5,000 ดอก จากนั้นจะส่งมอบร่วมสมทบกับทางจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป


ภาพกิจกรรม


Share this post