วันที่ 18 ก.ย 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ.:รายงานตัวพร้อมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 18 ก.ย. 65 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมต้อนรับบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) และ บัญชีบัณฑิตก (บช.บ.) ที่เข้ารายงานตัวพร้อมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post