วันที่ 6 ก.ย. 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ.:การประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 6 ก.ย. 65 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2562 ซึ่งจะมีการซ้อมในระหว่างวันที่ 18 – 20 ก.ย. 65 โดยประชุม ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 1 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post